Ydelser

Private sektor
Offentlige sektor
Uddannelsessektoren

 • Diversity Management
 • Ledelse på tværs af alder
 • Skræddersyede ambassadør mentorprogrammer: intern
 • Buddy system: ude af kontoret
 • HR/Global Mobility træning: repatriering
 • Kurser i interkulturelle kompentencer
 • Professionelt engelsk kommunikation (møder, præsentationer, taler)
 • Dansk kultur- og arbejdskultur uddannelse
 • Samlever’s karriere og identitet workshops
 • Dansk sproglig støtte: internt/online
 • Netværksfacilitering
 • Omfattende pædagogisk rådgivning og skolesøgning
 • Psykologisk støtte: Overgang, kulturchok, tredjekultursbørn
 • DSP support via vores strategiske partnere

Klienter